Make your own free website on Tripod.com

 

BAHAN PEMBELAJARAN UNTUK PELAJAR SPM

 

SEJARAH

Nota Sejarah Malaysia (Format PDF)

 Nota Sejarah Malaysia : Bab 1
Nota Sejarah Malaysia : Bab 2
Nota Sejarah Malaysia : Bab 3
Nota Sejarah Malaysia : Bab 4
Nota Sejarah Malaysia : Bab 5
Nota Sejarah Malaysia : Bab 6
Nota Sejarah Malaysia : Bab 7
Nota Sejarah Malaysia : Bab 8
Nota Sejarah Malaysia : Bab 9

GEMPUR SPM 09  

Nota Ringkas Siri 1

Nota Ringkas Siri 2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI KEDAH 2009

Soalan Sejarah Kertas 1

Soalan Sejarah Kertas 2

Skema Jawapan Sejarah Kertas 1

Skema Jawapan Sejarah Kertas 2

NOTA SEJARAH MALAYSIA 

Nota Sejarah Malaysia : Bab 1
Nota Sejarah Malaysia : Bab 2
Nota Sejarah Malaysia : Bab 3
Nota Sejarah Malaysia : Bab 4
Nota Sejarah Malaysia : Bab 5
Nota Sejarah Malaysia : Bab 6
Nota Sejarah Malaysia : Bab 7
Nota Sejarah Malaysia : Bab 8
Nota Sejarah Malaysia : Bab 9

 Latihan Interaktif
Latihan 1
Latihan 2
Latihan 3
Latihan 4
Latihan 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINK AKHBAR TEMPATAN

Berita Harian

Utusan Malaysia

News Straits Times

 

LINK KEMENTERIAN /JABATAN

Kementerian Pelajaran Malaysia

Pejabat Pelajaran Daerah Kubang Pasu

Institut Perguruan Darul Aman

 

 

Hak Cipta Cikgu Shahir